Skyteprogrammer

Her har vi skrevet litt om hvert program KPK tilbyr sine medlemmer. Det kan bli tilbudt flere disipliner uten at det er opplyst om det på denne siden. Tallet (og bokstaven) i parentesen bak programnavnet er øvelseskoden til det aktuelle programmet. Det er ofte dette tallet programmet er spesifisert med i terminlisten.

For komplette regler se HER!

Nederst på siden er det informasjon om hvilke skiver vi bruker og opprykkskrav

FELT ØVELSER

Felt øvelser foregår på et godkjent skytefelt, med 10 standplasser. Skiver, avstander og skytetider varierer fra standplass til standplass og fra stevne til stevne. Avstanden er aldri mindre enn 5 meter eller 10 meter ved tipper og/eller fallfigur, 15 meter for magnum.
I felt blir det ikke gitt poeng på lik linje med andre skyteprogrammer. Man får 1 poeng per blink man treffer pluss 1 poeng per skudd man treffer med. For eksempel: Du skyter med 6 skudd og det er 4 blinker. Da kan du få 4 poeng for blinkene pluss 6 poeng for skuddene, altså 10 poeng totalt for den standplassen.

Finfelt (1F)

Våpen

 • Alle pistoler og revolver kan brukes
 • cal..22lr
 • Maks vekt: 1400g
 • Min avtrekksvekt: 1000g
 • Skytes med 6 skudd per standplass
 • Skal passe i målekasse med størrelse 300*150*50mm

Skytestilling

Ved minimum en standplass er det obligatorisk at:

 • skytingen utføres stående med en hånd
 • skytingen utføres stående fri
 • skytingen utføres med 1 av de 4 påfølgende stillingene
  • Knestående
  • Liggende på magen
  • Stående med begge hender
  • Sittende

Skytetid/Avstand

Korteste skytetid er aldri mindre enn 6 sekunder
Lengste avstand er aldri over 70 meter

Grovfelt (1G)

Våpen

 • Alle pistoler og revolver kan brukes
 • cal..30"-.38"
 • Maks vekt: 1400g
 • Min avtrekksvekt: 1000g
 • Skytes med 6 skudd per standplass
 • Skal passe i målekasse med størrelse 300*150*50mm

Skytestilling

Ved minimum en standplass er det obligatorisk at:

 • skytingen utføres stående med en hånd
 • skytingen utføres stående fri
 • skytingen utføres med 1 av de 4 påfølgende stillingene
  • Knestående
  • Liggende på magen
  • Stående med begge hender
  • Sittende

Skytetid/Avstand

Korteste skytetid er aldri mindre enn 6 sekunder
Lengste avstand er aldri over 70 meter

Militærfelt (1M)

Våpen

 • Kun pistoler kan brukes
 • cal. 9mm-11,56mm (.355-.455)
 • Maks vekt: 1400g
 • Min avtrekksvekt: 1360g
 • Skytes med 6 skudd per standplass

Skytestilling

Ved minimum en standplass er det obligatorisk at:

 • skytingen utføres stående med en hånd
 • skytingen utføres stående fri
 • skytingen utføres med 1 av de 4 påfølgende stillingene
  • Knestående
  • Liggende på magen
  • Stående med begge hender
  • Sittende

Skytetid/Avstand

Korteste skytetid er aldri mindre enn 6 sekunder
Lengste avstand er aldri over 70 meter

Revolverfelt (1R)

Våpen

 • Kun revolver kan brukes
 • cal. 9mm-11,56mm (.355-.455)
 • Maks vekt: ingen begrensninger
 • Min avtrekksvekt: 1360g
 • Skytes med 6 skudd per standplass

Skytestilling

Ved minimum en standplass er det obligatorisk at:

 • skytingen utføres stående med en hånd
 • skytingen utføres stående fri
 • skytingen utføres med 1 av de 4 påfølgende stillingene
  • Knestående
  • Liggende på magen
  • Stående med begge hender
  • Sittende

Skytetid/Avstand

Korteste skytetid er aldri mindre enn 6 sekunder
Lengste avstand er aldri over 70 meter

Spesialpistol (1SP)

Våpen

 • Alle pistoler kan brukes
 • cal..22lr-.0455
 • Maks vekt: 800g
 • Min avtrekksvekt: 1360g
 • Skytes med 5 skudd per standplass
 • Skal passe i målekasse med størrelse 185*125*35mm

Skytestilling

Ved minimum en standplass er det obligatorisk at:

 • skytingen utføres stående med en hånd
 • skytingen utføres stående fri
 • skytingen utføres med 1 av de 4 påfølgende stillingene
  • Knestående
  • Liggende på magen
  • Stående med begge hender
  • Sittende

Skytetid/Avstand

Korteste skytetid er aldri mindre enn 6 sekunder
Lengste avstand er aldri over 70 meter

Spesialrevolver (1SR)

Våpen

 • Alle revolvere kan brukes
 • cal..22lr-.0455
 • Maks vekt: 1000g
 • Min avtrekksvekt: 1360g
 • Skytes med 5 skudd per standplass
 • Skal passe i målekasse med størrelse 200*150*40mm

Skytestilling

Ved minimum en standplass er det obligatorisk at:

 • skytingen utføres stående med en hånd
 • skytingen utføres stående fri
 • skytingen utføres med 1 av de 4 påfølgende stillingene
  • Knestående
  • Liggende på magen
  • Stående med begge hender
  • Sittende

Skytetid/Avstand

Korteste skytetid er aldri mindre enn 6 sekunder
Lengste avstand er aldri over 70 meter

Magnumfelt 1 (1M1)

Våpen

 • Revolver eller pistol kan brukes
 • cal..367"-.40"
 • Maks vekt: ingen begrensninger
 • Min avtrekksvekt: 1360g
 • Minste hylselengde for ammunisjon: 25mm
 • Minste kulevekt: 140 grains
 • Skytes med 5 skudd per standplass

Skytestilling

Skal skytes med begge hender.
Liggende skytestilling kan benyttes

Skytetid/Avstand

Korteste skytetid er aldri mindre enn 14 sekunder
Lengste avstand er aldri over 200 meter

Magnumfelt 2 (1M2)

Våpen

 • Revolver eller pistol kan brukes
 • cal..357"-.40"
 • Maks vekt: ingen begrensninger
 • Min avtrekksvekt: 1360g
 • Minste kulevekt: 210 grain
 • Skytes med 5 skudd per standplass

Skytestilling

Skal skytes med begge hender.
Liggende skytestilling kan benyttes

Skytetid/Avstand

Korteste skytetid er aldri mindre enn 14 sekunder
Lengste avstand er aldri over 200 meter

Norgesfelt

Norgesfelt kan arrangeres innendørs eller utendørs på en 25 meters bane, eller i terrenget. Løypa settes opp med 8 standplasser med 15 og 25 meters hold etter en fast mal. 4 hold med en målgruppe, og 4 hold med 2 målgrupper. Det er lik skytetid (10 sek) på alle standplasse. Skytingen foregår som ”banefelt” Man starter på hold 1 og flytter seg til neste hold etter ferdig serie og visitering. Les mer HER.

ISSF ØVELSER

ISSF øvelser foregår på godkjente baneanlegg. ISSF står for International Shooting Sport Federation. Som navnet sier er dette programmer som blir skutt internasjonalt. Flere av programmene er både i OL og VM.

50 meter pistol (fripistol) (2A)

Program

Programmet skytes med 5 skudd i hver skive på:

 • 1 time og 30 min med elektroniske skiver
 • 1 time og 45 min uten elektroniske skiver

Skiver/avstand

Programmet skytes på presisjonsskiver på 50 meters avstand

Diameter: 500mm

Våpen

cal..22lr ellers fritt. Skal kun lades med et skudd.
Avtrekk skal være montert på våpen

10 meter luftpistol (3A)

Program

Programmet skytes med 60 skudd (40 for kvinner og senior/rekrutt) med 2 skudd i hver skive på tidene:

 • 15 minutter med fritt antall prøveskudd
 • 75 minutter på 60 skudd (50 min når 40 skudd) med elektroniske skiver
 • 90 minutter på 60 skudd (60 min når 40 skudd) uten elektroniske skiver

Skiver/avstand

Programmet skytes på ISSF 10 meter luftpistolskiver på 10 meters avstand

Diameter: 155,5mm

Våpen

 • Pistolen skal kun lades med en kule
 • Maks vekt: 1500g
 • Min avtrekksvekt: 500g

Silhuettpistol (4)

Program

Øvelsen består av 60 skudd fordelt på 2 deløvelser på 5 skiver. Hver deløvelse består av 30 skudd fordelt på serier à 5 skudd:

 • 2 serier på 8 sekund
 • 2 serier på 6 sekund
 • 2 serier på 4 sekund

I hver serie skytes det ett skudd mot hver av de 5 skivene.

Skiver/avstand

Programmet blir skutt mot 5 silhuettskiver på 25 meters avstand

Diameter: 500mm

Våpen

 • cal..22lr
 • Maks vekt: 1400g
 • Min avtrekksvekt: 1000g

Standardpistol (5)

Program

Programmet består av 60 skudd fordelt på 3 delserier à 20 skudd. Hver deløvelse består av 4 serier à 5 skudd:

 • 4 serier à 5 skudd på 150 sekund
 • 4 serier à 5 skudd på 20 sekund
 • 4 serier à 5 skudd på 10 sekund

Skiver/avstand

Programmet skytes på presisjonsskiver på 25 meters avstand

Diameter: 500mm

Våpen

 • cal..22lr
 • Maks vekt: 1400g
 • Min avtrekksvekt: 1000g

Finpistol (6F)

Program

Programmet består av 60 skudd fordelt på 2 deløvelser à 30 skudd:

Presisjonsdelen består av 6 serier à 5 skudd med 5 minutter skytetid

Hurtigdelen (duell) består av 6 serier à 5 skudd hvor skiven vises 5 ganger og er synlig i 3 sekunder hver gang. Mellom hver gang de er synlig er den borte i 7 sekunder. Det skal skytes ett skudd hver gang skiven er synlig.

Skiver/avstand

Presisjonsdelen skytes på presisjonsskiver på 25 meters avstand
Diameter: 500mm

Hurtigdelen skytes på silhuettskiver (duell) på 25 meters avstand
Diameter: 500mm

Våpen

 • cal..22lr
 • Maks vekt: 1400g
 • Min avtrekksvekt: 1000g

Grovpistol (6G)

Program

Programmet består av 60 skudd fordelt på 2 deløvelser à 30 skudd:

Presisjonsdelen består av 6 serier à 5 skudd med 5 minutter skytetid

Hurtigdelen (duell) består av 6 serier à 5 skudd hvor skiven vises 5 ganger og er synlig i 3 sekunder hver gang. Mellom hver gang de er synlig er den borte i 7 sekunder. Det skal skytes ett skudd hver gang skiven er synlig.

Skiver/avstand

Presisjonsdelen skytes på presisjonsskiver på 25 meters avstand
Diameter: 500mm

Hurtigdelen skytes på silhuettskiver (duell) på 25 meters avstand

Diameter: 500mm

Våpen

 • .32 eller over
 • Maks vekt: 1400g
 • Min avtrekksvekt: 1000g

NASJONALE ØVELSER

Nasjonale øvelser foregår på godkjente baneanlegg. Flere av disiplinene blir gjennomført i NM

Hurtigpistol (7)

Program

Øvelsen består av 60 skudd fordelt på 3 deløvelser. Hver deløvelse består av 20 skudd fordelt på 4 serier à 5 skudd:

 • 5 stk. prøveskudd 10 sek.
 • 4 serier á 5 skudd 10 sek.
 • 4 serie á 5 skudd 8 sek.
 • 4 serie á 5 skudd 6 sek.

Skiver/avstand
25 meter på silhuettskive
Diameter: 500mm

Våpen
Fin (7F)

 • cal..22lr
 • Maks vekt: 1400g
 • Min avtrekksvekt: 1000g
 • Skal passe i målekasse med størrelse 300*150*50mm

Grov (7G)

 • cal..30"-.38"
 • Maks vekt: 1400g
 • Min avtrekksvekt: 1000g
 • Skal passe i målekasse med størrelse 300*150*50mm

Militær (7M)

 • cal. 9mm-11,56mm (.355-.455)
 • Maks vekt: 1400g
 • Min avtrekksvekt: 1360g

Revolver (7R)

 • cal. 9mm-11,56mm (.355-.455)
 • Maks vekt: ingen begrensninger
 • Min avtrekksvekt: 1360g

Spesialpistol (7SP)

 • cal..22lr-.0455
 • Maks vekt: 800g
 • Min avtrekksvekt: 1360g
 • Skal passe i målekasse med størrelse 185*125*35mm

Spesialrevolver (7SR)

 • cal..22lr-.0455
 • Maks vekt: 1000g
 • Min avtrekksvekt: 1360g
 • Skal passe i målekasse med størrelse 200*150*40mm

Fin og grov skytes kun med en hånd, øvrige skyter med 2 hender.
Det tillates inntil 2 funksjonsfeil. Begrenset til maksimalt en i hver av de tre deløvelsene 10, 8, 6 sek.

25 meter pistol (Fripistol) (2B)

Program

Programmet skytes med 5 skudd i hver skive på:

 • 1 time og 30 min med elektroniske skiver
 • 1 time og 45 min uten elektroniske skiver

Skiver/avstand

Programmet skytes på Coltskive på 25 meters avstand
Diameter: 250mm

Våpen

cal..22lr ellers fritt. Skal kun lades med et skudd.
Avtrekk skal være montert på våpen

Sprintluft (3D)

Program

Programmet skytes med 30 skudd, med 5 skudd i hver skive på tidene:

 • Fritt antall prøveskudd på 5 minutter
 • 30 skudd på 15 minutter

Skiver/avstand

Programmet skytes på 10m luft duellskive på 10 meters avstand
Diameter: 155,5mm

Våpen

 • Pistolen skal kun lades med en kule
 • Maks vekt: 1500g
 • Min avtrekksvekt: 500g

NAIS ØVELSER

NAIS øvelser foregår på godkjente baneanlegg. NAIS står for Norsk Avdeling av Den Internasjonale Skytterunion. NAIS skyting er korte programmer og man kan skyte etter merker. Se egne merkekrav.

Fin (8F)

Program
5 stk. prøveskudd 150 sek.
2 serier á 5 skudd 150 sek.
2 duellserier á 5 skudd
1 serie á 5 skudd 20 sek.
1 serie á 5 skudd 10 sek.

Skiver/avstand
25 meter på silhuettskive
Diameter: 500mm

Våpen
T.o.m. cal. .32
Skytes kun med en hånd (også for rekrutter).
Det tillates inntil 2 funksjonsfeil.

Grov (8G)

Program
5 stk. prøveskudd 150 sek.
2 serier á 5 skudd 150 sek.
2 duellserier á 5 skudd
1 serie á 5 skudd 20 sek.
1 serie á 5 skudd 10 sek.

Skiver/avstand
25 meter på silhuettskive
Diameter: 500mm

Våpen
Fra 9 mm og oppover, pistol eller revolver.
Skytes kun med en hånd (også for rekrutter).
Det tillates inntil 2 funksjonsfeil.

Luft

Program
Alle klasser 30 skudd
Skytetid: 45 min, inklusive fritt antall prøveskudd

Skiver/avstand
10 meter på internasjonale luftpistolskiver.
Diameter: 155,5mm

Våpen
Alle luftvåpen, men magasin er ikke tillatt

OPPRYKKS- OG MERKEKRAV

I de aller fleste disipliner skytes det i ulike klasser A, B, C og D. For å skyte seg opp i klasser må du skyte kravet til klassekravet minst 1 gang iløpet av kalenderåret. Du skyter da i den nye klassen året etter.
Klasse D er å regne som en nybegynner klasse. Er det en disiplin du ikke har skutt før, kan du skyte det første året i klasse D. Påfølgende år blir skytteren automatisk satt opp i minst klasse C.
Man kan hele tiden selv velge å skyte i en høyere klasse, men aldri en lavere. Uten gyldig startkort på stevne blir skytteren automatisk satt i klasse A.

Opprykkskrav

Øvelse Kode A B C D
Finfelt 1F 97% 85% Ingen Ingen
Grovfelt 1G 97% 85% Ingen Ingen
Militærfelt 1M 97% 85% Ingen Ingen
Revolverfelt 1R 97% 85% Ingen Ingen
Spesialpistolfelt 1SP Kun klasse A, ingen klassekrav
Spesialrevolverfelt 1SR Kun klasse A, ingen klassekrav
Magnum 1 felt 1M1 Kun klasse A, ingen klassekrav
Magnum 2 felt 1M2 Kun klasse A, ingen klassekrav
50m Fripistol 2A 525 495 Ingen Ingen
25m Fripistol, Coltskive 2B 525 495 Ingen Ingen
10m Luftpistol, 60 skudd 3A 565 535 Ingen Ingen
10m Luftpistol, 40 skudd 3A 375 355 Ingen Ingen
10m Sprintluft 3D Kun klasse A, ingen klassekrav
25m Silhuettpistol 4 550 520 Ingen Ingen
25m Standardpistol 5 550 520 Ingen Ingen
25m Finpistol 6F 570 540 Ingen Ingen
25m Grovpistol 6G 570 540 Ingen Ingen
25m Hurtigpistol fin 7F 575 540 Ingen Ingen
25m Hurtigpistol grov 7G 575 540 Ingen Ingen
25m Hurtig militær 7M 555 520 Ingen Ingen
25m Hurtig revolver 7R 565 530 Ingen Ingen
25m Hurtig spesialpistol 7SP 565 530 Ingen Ingen
25m Hurtig spesialrevolver 7SR 555 520 Ingen Ingen
25m NAIS Fin 8F Kun klasse A, ingen klassekrav
25m NAIS Grov 8G Kun klasse A, ingen klassekrav

NAIS Merkekrav

25m fin 25m grov 10m luft
Bronsemerket 200p 180p 180p
Sølvmerket 210p 190p 190p
Gyltmerke 220p 200p 200p
Bronse medalje 140p 220p 220p
Sølv medalje 250p 230p 230p
Gylt medalje 260p 240p 240p
Rekruttmerke 180p
Rekruttmerke 40 skudd 250p

SKIVER

Dette skiver som er på alle programmer. Felt skivene som er vist her er bare et eksempel, og er ikke utfyllende.

25m presisjons- og 50m pistolskive

Diameter: 500mm

Silhuettskive

Diameter: 500mm

 

Coltskive

Diameter: 250mm

ISSF Luftpistolskive

Diameter: 155,5mm

Luft duellskive

Diameter: 155,5mm

Felt skiver

Eksempel på Norgesfelt