Om KPK

Kristiansand pistolklubb  

Kristiansand Pistolklubb er tilsluttet Norges skytterforbund. KPK ble stiftet i 1936, vi har ca. 300 medlemmer. Vi har skyttere på alle nivåer fra nybegynnere til konkurranse skyttere. Vi trener inne i kjelleren i Gimlehallen. Vi holder på å bygge ny bane sammen med KGP på farvannet. Se Facebook gruppen til Kristiansand Pistolbane for mer informasjon.
De av våre medlemmer som har støttemedlemskap hos Birkenes og Lillesand Sportsskyttere kan trene ute på Flakke Loner (Birkeland) på oppsatte treningstider.

Klubben arrangerer flere stevner (felt & bane) gjennom året. Alle stevner som arrangeres av KPK, arrangeres etter reglementet til NSF. Vi arrangerer nybegynnerkurs 4 ganger i året. Pistolskyting er en morsom sport som alle kan drive med. Vi har medlemmer fra 14 til over 80.

Nybegynnerkurs

Alle som ønsker å skyte med kruttvåpen og som ikke er medlem i annen pistolklubb, og ikke har fullført et sikkerhets-/våpenopplæringskurs i en annen pistolklubb, må gå på obligatorisk nybegynner/sikkerhetskurs.
Hvis du har fullført et sikkerhets-/våpenopplæringskurs i en annen pistolklubb, eller har fått opplæring på håndvåpen i forsvaret eller i politiet, må du dokumentere dette. Hvis du ikke kan dokumentere fullført kurs, skal kurset gjennomføres i Kristiansand pistolklubb.

Vi arrangerer sikkerhetskurs 4 ganger per år, i januar/februar, mai/juni, august/september og november/desember. Kurset koster 1500 kroner, og inkluderer medlemsavgiften i klubben for inneværende år.

Kontingent

Medlemskap 2020 2021
Ordinært medlemskap 900,- 900,-
Junior medlemskap 450,- 450
Familie medlemskap* 450,- 450
Æresmedlem 0,- 0,-
Styremedlem,- 0,- 0,-

*Ett medlem av familien betaler ordinært medlemskap. Familierelasjon må opprettes gjennom minidrett.no eller opplyses om til styret.

Junior og ungdom betaler ikke kontingent til krets og forbund.
Kontingenten inkluderer Forbundskontingent kr 300,-
og kontingent til Vest-Agder skytterkrets kr 50,-
Medlemmene får tilsendt bladet skytternytt, fra forbundet.
Klubben dekker skivemateriell, til trening/konkurranse i regi av klubben.
Vi har også utleie av klubbvåpen til nybegynnere i cal. .22LR og 4.5 mm luft. Pris kr 70,- inkludert en pakke 50 stk. 22lr.

Annet

Vi har også utleie av klubbvåpen til nybegynnere i cal. .22LR og 4.5 mm luft. Pris kr 70,- inkludert en pakke 50 stk. 22lr.