Årsmøte 2021

Årsmøtet 2021 ble i år holdt digitalt gjennom Teams og avstemning gjennom spond onsdag 3. mars 2021. Styret takker for et vel gjennomført møte, selv om det ble uvant for de fleste av oss. Under følger dokumenter som ble lagt frem på årsmøte. Signert protokoll kommer så fort denne er klar.

  1. Invitasjon til årsmøte 2021
  2. Saksliste for årsmøte 2021
  3. Årsberetning 2020 (punkt 5 i saksliste)
  4. Vedlegg 1 (punkt 9.1 i saksliste) - Forslag til KPK 2021 Omorganisering
  5. Vedlegg 2 (punkt 9.2 i saksliste) - Forslag til KPK 2021 Banemester
  6. Vedlegg 3 (punkt 9.3 i saksliste) - Forslag til KPK 2021 Oppmann
  7. Vedlegg 4 (punkt 9.4 i saksliste) - Forslag til KPK 2021 Sammenslåing
  8. Innstilling fra valgkommite 2021 (punkt 11 i saksliste)
  9. Referat årsmøte 2021