Treningstider under korona

På grunnlag av de strenge restriksjonene regjeringen har satt, samt lokale tiltak, har styret valgt å avlyse all aktivitet i gimlehallen på ubestemt tid og all organisert aktivitet på farvannet frem til og med påske.

Vi åpner likevel for at personer med tilgang kan åpne banen for skyttere med egne våpen, men det er da skyteleder (den som åpner banen) sitt ansvar å følge til en hver tid gjeldene regelverk. Som feks.:

  • Det skal maks være 10 personer på banen (inkludert skytelder)
  • Venting må foregå på utsiden av bygget
  • Alle skal holde minst 2 meter avstand til hverandre. Dette gjelder også familie og/eller kohorter ettersom dette gjør jobben til skyteleder enklere.
    Skyteleder kan bortvise eller avslutte en trening hvis dette ikke overholdes.
  • Alle skal skrive seg inn i skyteboken
  • Alle skal sprite hender før og etter skyting
  • Er du syk, i karantene eller har symptomer på luftveisinfeksjon skal du holde deg hjemme.
  • Vi anbefaler ikke samkjøring

NB! Husk at vi har endret treningsdager på farvannet. KPK disponerer nå mandager og onsdager.

OPPDATERTE TRENINGSTIDER UNDER KORONA:

GIMLEHALLEN
Ingen aktivitet på ubestemt tid

FARVANNET

Ingen organisert trening fra styrets side frem til og med påsken 2021. Skyteleder/medlemmer med tilgang kan likevel åpne banen for skyttere med egne våpen hvis du forplikter seg til å holde seg til gjeldene regelverk. Les mer øverst på denne siden.

Slik fordeles banen mellom klubbene:

KPK
Mandager
25 meter fra kl. 17:00-19:30
50 meter fra kl. 17:00-21:00
Onsdager
25 meter fra kl. 17:00-19:30
50 meter fra kl. 17:00-21:00

 

KGP
Tirsdager
25 meter fra kl. 17:00-19:30
50 meter fra kl. 17:00-21:00
Torsdager
25 meter fra kl. 17:00-19:30
50 meter fra kl. 17:00-21:00

 

Øvrige tider er det fritt frem for de med tilgang i tidsrommet 09:00-21:00 på hverdager og 09:00-18:00 på lørdager. Søndager er det ikke lov å skyte unntatt stevner. De med tilgang til Kristiansand pistolbane på farvannet skal legge ut på Facebook når de åpner banen slik at andre medlemmer også kan trene i det aktuelle tidsrommet.

KPK disponerer partalls helger og kan legge sine arrangementer til de
helgene, mens KGP disponerer oddetalls helger og kan legge sine arrangement til de helgene.