Treningstider under korona

Etter en lang periode uten organisert trening kan vi endelig komme litt i gang igjen. Det er dog fortsatt noen begrensninger og tiltak vi må forholde oss til:

  • Skyteleder kan sette begrensning på hvor mange som kan samles etter gjeldene regelverk
  • Venting må foregå på utsiden av bygget
  • Alle skal holde minst 1 meter avstand til hverandre. Dette gjelder også familie og/eller kohorter ettersom dette gjør jobben til skyteleder enklere.
    Skyteleder kan bortvise eller avslutte en trening hvis dette ikke overholdes.
  • Alle skal skrive seg inn i skyteboken
  • Alle skal sprite hender før og etter skyting
  • Under nybegynnertrening skal ingen andre enn skyteleder berøre monitor
  • Er du syk, i karantene eller har symptomer på luftveisinfeksjon skal du holde deg hjemme.
  • Vi anbefaler ikke samkjøring

NB! Husk at vi har endret treningsdager på farvannet. KPK disponerer nå mandager og onsdager. Nybegynnertrening vil foregå på mandager.

OPPDATERTE TRENINGSTIDER UNDER KORONA:

GIMLEHALLEN

Ingen organisert trening på ubestemt tid

Er det noen med nøkkel som trener i hallen oppfordres det til å legge dette ut på Facebook, så flere får mulighet til å trene innendørs i vinter.

Trykk på linken under for å se fordeling av treningstider mellom klubbene:
KGPK og KPK Treningstider Gimlehallen

Slik fordeles banen mellom klubbene:

KPK
Tirsdager fra kl. 17:00-22:00
Torsdager fra kl. 17:00-22:00

KGP
Mandager fra kl. 17:00-22:00
Onsdager fra kl. 17:00-22:00

Øvrige tider er det fritt frem for de med tilgang i tidsrommet 09:00-22:00 alle dager. Fredager fra kl. 16:00-19:00 er reservert luftpistoltrening. Lørdager og søndager er stevner og sikkerhetskurs prioritert fremfor egentrening. De med tilgang til Gimlehallen skal legge ut på Facebook når de åpner banen slik at andre medlemmer også kan trene i det aktuelle tidsrommet.

KGP disponerer partalls helger og kan legge sine arrangementer til de
helgene, mens KPK disponerer oddetalls helger og kan legge sine arrangement til de helgene.

FARVANNET

MANDAG

Fra 17:00 (Til siste med nøkkel går, senest 21:00. Møt før 18:00 for å være sikret skytetid)
Nybegynnertrening
Medlemmer med eget våpen
Skyteleder tilstede

ONSDAG

18:00-20:00 (Eller til siste med nøkkel går, senest 21:00)
Medlemmer med eget våpen
Skyteleder tilstede

Slik fordeles banen mellom klubbene:

KPK
Mandager
25 meter fra kl. 17:00-19:30
50 meter fra kl. 17:00-21:00
Onsdager
25 meter fra kl. 17:00-19:30
50 meter fra kl. 17:00-21:00

 

KGP
Tirsdager
25 meter fra kl. 17:00-19:30
50 meter fra kl. 17:00-21:00
Torsdager
25 meter fra kl. 17:00-19:30
50 meter fra kl. 17:00-21:00

 

Øvrige tider er det fritt frem for de med tilgang i tidsrommet 09:00-21:00 på hverdager og 09:00-18:00 på lørdager. Søndager er det ikke lov å skyte unntatt stevner. De med tilgang til Kristiansand pistolbane på farvannet skal legge ut på Facebook når de åpner banen slik at andre medlemmer også kan trene i det aktuelle tidsrommet.

KPK disponerer partalls helger og kan legge sine arrangementer til de
helgene, mens KGP disponerer oddetalls helger og kan legge sine arrangement til de helgene.