Treningstider under korona

På grunnlag av restriksjonene regjeringen kom med søndag 3. januar 2021 har styret valgt å avlyse all aktivitet i gimlehallen til 18. januar 2021

På farvannet har vi større plass og velger derfor å fortsette organisert trening her med noen begrensninger:

  • Det skal maks være 10 personer på banen (inkludert skytelder)
  • Venting må foregå på utsiden av bygget
  • Alle skal holde minst 1 meter avstand til hverandre. Dette gjelder også familie og/eller kohorter ettersom dette gjør jobben til skyteleder enklere.
    Skyteleder kan bortvise eller avslutte en trening hvis dette ikke overholdes.
  • Alle skal skrive seg inn i skyteboken
  • Alle skal sprite hender før og etter skyting
  • Under nybegynnertrening skal ingen andre enn skyteleder berøre monitor
  • Er du syk, i karantene eller har symptomer på luftveisinfeksjon skal du holde deg hjemme.
  • Vi anbefaler ikke samkjøring

På farvannet blir det brøytet så det skal til enhver tid være mulig å komme seg ned dit. Det begynner å bli kaldt så kle dere godt.

NB! Husk at vi har endret treningsdager på farvannet. KPK disponerer nå mandager og onsdager. Nybegynnertrening vil foregå på mandager.

OPPDATERTE TRENINGSTIDER UNDER KORONA:

GIMLEHALLEN
Ingen aktivitet til 18. januar 2021

FARVANNET

MANDAG

Fra 17:00 (Til siste med nøkkel går, senest 21:00. Møt før 18:00 for å være sikret skytetid)
Nybegynnertrening
Medlemmer med eget våpen
Skyteleder tilstede

ONSDAG

18:00-20:00 (Eller til siste med nøkkel går, senest 21:00)
Medlemmer med eget våpen
Skyteleder tilstede

Slik fordeles banen mellom klubbene:

KPK
Mandager
25 meter fra kl. 17:00-19:30
50 meter fra kl. 17:00-21:00
Onsdager
25 meter fra kl. 17:00-19:30
50 meter fra kl. 17:00-21:00

 

KGP
Tirsdager
25 meter fra kl. 17:00-19:30
50 meter fra kl. 17:00-21:00
Torsdager
25 meter fra kl. 17:00-19:30
50 meter fra kl. 17:00-21:00

 

Øvrige tider er det fritt frem for de med tilgang i tidsrommet 09:00-21:00 på hverdager og 09:00-18:00 på lørdager. Søndager er det ikke lov å skyte unntatt stevner. De med tilgang til Kristiansand pistolbane på farvannet skal legge ut på Facebook når de åpner banen slik at andre medlemmer også kan trene i det aktuelle tidsrommet.

KPK disponerer partalls helger og kan legge sine arrangementer til de
helgene, mens KGP disponerer oddetalls helger og kan legge sine arrangement til de helgene.