Styret

Årsmøte er klubbens øverste organ og de velger hvert år 9 representanter (7 styremedlemmer inkludert leder og 2 varamedlemmer) til styret i Kristiansand Pistolklubb.
Styreleder blir valgt for 1 år, styremedlemmer for 2 år og varamedlemmer for 1 år.

Styrets oppgave er blant annet å representere klubben utad, forvalte klubbens eiendeler, samt drifte klubben på en forsvarlig økonomisk måte. Styret er bundet av pålegg og vedtekter fra årsmøte.

Etter årsmøte som ble avholdt 3. mars 2021 består styret av:

VERV NAVN
Styreleder Jørgen Loftesnes Sandhåland
Nestleder Anders Skotnes
Sekretær Preben Bakken
Kasserer Tom Børre Olsen
Styremedlem Tor-Erling Nordgard-Tveit
Styremedlem Chris Bjørnå
Styremedlem Kristin Bakka
Vara Reidar Kyllesdal
Vara Bjørn Aas

Generelle spørsmål bes sendes inn i kontaktskjema

VALGKOMITÉ

Valgkomiteen  blir valgt av årsmøte hvert år, hvor alle medlemmene sitter i 3 år, og leder av valgkomiteen går på rundgang mellom medlemmene.

Valgkomiteens oppgave er å holde styrevalg på årsmøte og foreslå kandidater til de ulike styrevervene for årsmøte.

Etter årsmøte som ble avholdt 3. mars 2021 består valgkomiteen av:

VERV NAVN
Leder Halvor Toreskaas
Medlem Svein Petter Bergkvist
Medlem Lars Bredesen
Vara

Valgkomiteen er uavhengig av styret og kan kontaktes hvis du ønsker et verv i styret.