Styret

Årsmøte er klubbens øverste organ og de velger hvert år 9 representanter (7 styremedlemmer inkludert leder og 2 varamedlemmer) til styret i Kristiansand Pistolklubb.
Styreleder blir valgt for 1 år, styremedlemmer for 2 år og varamedlemmer for 1 år.

Styrets oppgave er blant annet å representere klubben utad, forvalte klubbens eiendeler, samt drifte klubben på en forsvarlig økonomisk måte. Styret er bundet av pålegg og vedtekter fra årsmøte.

Etter årsmøte som ble avholdt 28. februar 2019 består styret av:

VERV NAVN
Styreleder Anders Skotnes
Nestleder Harald Schjelderup
Sekretær Preben Bakken
Kasserer Tom Børre Olsen
Banemester Darrel Collum
Oppmann Jørgen Loftesnes Sandhåland
Styremedlem Tore Ingvald Olsen
Vara Kristin Bakka
Vara Torstein Koveland

Generelle spørsmål bes sendes inn i kontaktskjema

VALGKOMITÉ

Valgkomiteen  blir valgt av årsmøte hvert år, hvor alle medlemmene sitter i 3 år, og leder av valgkomiteen går på rundgang mellom medlemmene.

Valgkomiteens oppgave er å holde styrevalg på årsmøte og foreslå kandidater til de ulike styrevervene for årsmøte.

Etter årsmøte som ble avholdt 28. februar 2019 består valgkomiteen av:

VERV NAVN
Leder Bernardus van Rijn
Medlem Halvor Toreskaas
Medlem Lars Bredesen
Vara Andre Nilsbakken

Valgkomiteen er uavhengig av styret og kan kontaktes hvis du ønsker et verv i styret.