FERDIGSTILLING AV FARVANNET SKYTEBANE

Farvannet pistolbane nærmer seg med stormskritt ferdigstillelse, og vi ønsker i den forbindelse å takke alle som har jobbet iherdig på dugnader for å få dette fantastiske flotte anlegget ferdig. Det er fortsatt litt småting som gjenstår før banen kan åpnes for skyting. Vi håper alle tar i et siste tak så banen forhåpentligvis kan åpne før nyåret.

Som bildene viser blir dette et fantastisk flott anlegg. Vi vil på banen få 40 elektroniske skyteskiver fra leverandøren Sius. Det blir satt kaliber begrensninger på  på de elektroniske skivene, så papp skiver blir også montert. Ellers kan vi skryte på oss et stort oppholdsrom med peis, stort kjøkken med alle fasiliteter, stort og oversiktlig sekretariat, påmeldingsrom med 2 kasuner, 2 store lager, et stort skiveverksted.

Byggekomiteen har gjort en formidabel jobb med å få dette prosjektet i havn. Både de gjenværende deltakerne og de som av ulike grunner ikke lengre er tilstede i byggekomiteen. Uten dere hadde aldri dette prosjektet sett slik ut det gjør i dag. Videre nå gleder de 2 styrene seg til å overta anlegget og drifte dette videre. Alle medlemmer kan innen veldig kort tid skyte på det vi mener blir (er) Norges fineste pistolbane.

Flere dyktige folk fra begge klubber jobber i disse dager med å sette siste hånd på verket, men møbler mangler fortsatt og ned vask står snart for tur. Vi håper noen kunne tenke seg å stille opp for å montere møbler og vaske før åpning som forhåpentligvis blir før jul. Det kan også komme noen oppgaver i siste liten fra byggekomiteen. Gjerne hold dere oppdatert gjennom Facebooksiden til byggekomiteen: Kristiansand pistolbane.