FERDIGSTILLING AV FARVANNET SKYTEBANE

Standplassbygg, med krans etter kranse-lag. Bildet er hentet fra facebooksiden "Pistolbanene på Farvannet". Fotograf: ukjent.

VEF entreprenør og alle tekniske fag begynner å å bli ferdig med standplassbygg. På dugnadsmøte 4.april kunne vi tydelig se hvor flott anlegg vi får. Selv om håndverkene snart er ferdig, er det mye arbeid som gjenstår. Etter informasjonsmøte 4.april ble det klart at det forventes en del arbeid fra klubbenes medlemmer for å få utbetalt tippemidler. Uten tippemidler blir ikke banen klar og det er derfor viktig og nødvendig at alle stiller på dugnad. Husk at alle kan bidra med noe, det er ikke bare snekkerarbeid som skal gjøres.

Dugnadene blir delt opp i flere forskjellige dugnader og dette ligger i dokumentet "Dugnadsliste og felles rettledning". Det blir en dugnadsleder på hver dugnad og det hele koordineres av Kristin Bakka. Se gjennom listen og se om det er noe du har spesielt lyst å være med på og kontakt Kristin med ditt ønske. Dugnadsleder vil i samråd med byggekomiteen planlegge hvordan arbeidet skal utføres, og dugnadsleder planlegger sammen med sitt lag når dugnaden kan gjennomføres.

Dugnadsarbeidet er i gang nå og en av dugnadene er allerede ferdig. Vær med på dugnad og sett din hånd på verket. Dette en en gylden mulighet for alle, inkludert nybegynnere til å stifte bekjentskap innad i klubben og på tvers av klubbene. Dugnad skal være gøy og byggekomiteen legger derfor opp til pauser, mat og sosialt samvær.

Minner igjen om at alle kan gjøre noe uansett hvilke forutsetninger de har. Det er som sagt ikke bare snekkerarbeid som skal gjøres; møbler skal monteres, kaffe skal kokes og vafler skal stekes (ja vaffelsteking er en del av dugnadsarbeidet). Vi har bruk for alle og håper alle stiller. Jo flere som stiller jo raskere blir banen ferdig. Når banen står ferdig får vi en av Norges flotteste pistolbaner som vi skal ha glede av i mange år fremover, så vær med å sett ditt personlige preg på den.

Under ligger det dokumenter som beskriver dugnadsarbeidet, og maler for føring av arbeidet. Les gjennom dokumentene og ta kontakt med Kristin når du har funnet en oppgave du har lyst å være med på. Listen er ikke komplett, så det vil komme flere arbeidsoppgaver i tiden fremover. Vi trenger også en del møbler og diverse, så hvis noen vet om en stor bedrift som skal kvitte seg med noe, ta gjerne kontakt (vi ønsker hele og fine møbler, samt at det blir like møbler i hele oppholdsrommet. Vi ønsker ikke at en så fin pistolbane ser ut som et loppemarked).

Forslag, spørsmål og lignende ang. farvannet (dugnad osv.) rettes til farvannet@kristiansandpistolklubb.no

Arbeidsbeskrivelse til dugnader på Farvannet

Dugnadsliste og felles rettledning

Les mer om farvannet skytebane på Facebook her