Åpning av Gimlehallen og Farvannet

Både Farvannet (Kristiansand Pistolbane) og Gimlehallener nå åpen for alle medlemmer.
Det blir ingen organisert trening i Gimlehallen før vintersesongen (mer info om dette kommer)
Klikk HER for treningstider

Grunnet pandemien vi står i er det visse begrensninger på begge anleggene vi må følge. Samtlige medlemmer/brukere og besøkende må sette seg inn i disse før anleggene tas i bruk. De ulike smittevernplanene og bregrensningene kan leses under:

Info Farvannet (Kristiansand Pistolbane)

Info Gimlehallen

Ellers kan brukerinstruksen til Farvannet finnes her:

Kristiansand Pistolbane Brukerinstruks KPK og KGP