Hjem

TRENINGSTIDER UNDER KORONA

Med tanke på den økende smittesituasjonen i landet har styret valgt å avlyse all organisert trening innendørs ut året (inkludert luftpistol). Dette berører også derfor resten av våre stevner samt juleskytingen. Styret tar en ny vurdering til nyttår. OBS! Det blir endret treningsdager på farvannet fra 1. januar 2021.

Les mer...

ÅPNING AV GIMLEHALLEN OG FARVANNET

Både Farvannet (Kristiansand pistolbane) og Gimlehallen er nå åpen for alle medlemmer.

Les mer...

LYST TIL Å PRØVE PISTOLSKYTING?

Pistolskyting er en veldig gøy og sosial sport. Vi i Kristiansand pistolklubb arrangerer 4 sikkerhetskurs i året som er obligatorisk for alle nye skyttere. Kurset går over to dager, hvor den første dagen er teori med hovedtyngde på...

Les mer...

ENDRING AV KRAV FOR NYBEGYNNERE

Godt nytt til nybegynnere!
Vi gjør en mindre endring i kravet til aktivitet for å kunne søke om eget våpen.
Endringen består i at stevner vil telle med på linje med ordinære tirsdags-treninger.
Heretter er kravet 20 aktiviteter, hvorav minst 2 må være stevner. Så man kan eksempelvis ha 16 treninger og 4 stevner, og derved raskere oppnå kravet.
Men kravet om 6 måneders aktivt medlemskap gjelder fortsatt.

PROFILKLÆR

Klubben har trykt opp en del profilklær som kan kjøpes i gimlehallen. Vi har også merker som kan syes på vest, jakker og lignende.

Ler mer...

UTFYLLING AV VÅPENSØKNAD

Garnisonen har vært så snille at de har laget en veiledning for utfylling av våpensøknad. Disse henger på veggen i klubblokalet sammen med tomme søknader rett bak påmeldingdisken. Vær vennlig å legg tilbake veiledningen når du er ferdig så flere kan få nytte av disse.

Husk at du må ha en del dokumentasjon klar før du søker om våpen, blant annet et godkjenningskjema stemplet fra klubben. Dette skjemaet kan du få utfylt om du henvender deg til styret i klubben. Det er KUN de som kan skrive under og stemple dette. De resterende dokumentene du trenger finner du i veiledningen Garnisonen har laget.

OPPSLAG

FELLES SKIVEMATERIELL
Det er nå besluttet å ha felles skivemateriell mellom klubbene KPK og KGPK. Det som tidligere var KPK siden er nå forbeholdt duell- og felt-skiver, samt vende-skiver til stevner som er låst fast. Gamle KGPK siden er forbeholdt presisjons-skiver, samt vende-skiver til treningsbruk.

FARVANNET
For oppdateringer om Kristiansand Pistolbane sjekk Kristiansand Pistolbane på Facebook

FACEBOOK
Lik siden til KPK på Facebook dersom du ønsker å bli oppdatert på stevner og andre nyheter i klubben. Siden er en informasjons side der nyheter og resultater kommer først