Hjem

LYST TIL Å PRØVE PISTOLSKYTING?

Neste sikkerhetskurs blir holdt 14 og 16 februar 2019.

Pistolskyting er en veldig gøy og sosial sport. Vi i Kristiansand pistolklubb arrangerer 4 sikkerhetskurs i året som er obligatorisk for alle nye skyttere. Kurset går over to dager, hvor den første dagen er teori med hovedtyngde på...

LES MER

DAG'S VINTERSERIE 2018

Jon Dag Repstad inviterer til vinterserie i luftskyting etter stor suksess med Dag’s open.
(Dette er ikke et arrangement fra klubbens side (uapprobert), så det er ikke godkjent som obligatorisk stevnedeltagelse for nybegynnere, men klubben anbefaler likevel alle å delta)

LES MER

ENDRING AV KRAV FOR NYBEGYNNERE

Godt nytt til nybegynnere!
Vi gjør en mindre endring i kravet til aktivitet for å kunne søke om eget våpen.
Endringen består i at stevner vil telle med på linje med ordinære tirsdags-treninger.
Heretter er kravet 20 aktiviteter, hvorav minst 2 må være stevner. Så man kan eksempelvis ha 16 treninger og 4 stevner, og derved raskere oppnå kravet.
Men kravet om 6 måneders aktivt medlemskap gjelder fortsatt.

PROFILKLÆR

Klubben har trykt opp en del profilklær som kan kjøpes i gimlehallen. Vi har også merker som kan syes på vest, jakker og lignende.

LES MER

OPPSTART AV UTENDØRSBANE

Holbæk Anlegg AS er godt igang med den nye pistolbanen på farvannet. Vollene er på plass, det meste av infrastruktur og såler til skivene. Det er heller ikke lenge til anbudene skal leveres inn og vi får svar på hvem som skal bygge anlegget vårt.

LES MER

UTFYLLING AV VÅPENSØKNAD

Garnisonen har vært så snille at de har laget en veiledning for utfylling av våpensøknad. Disse henger på veggen i klubblokalet sammen med tomme søknader rett bak påmeldingdisken. Vær vennlig å legg tilbake veiledningen når du er ferdig så flere kan få nytte av disse.

Husk at du må ha en del dokumentasjon klar før du søker om våpen, blant annet et godkjenningskjema stemplet fra klubben. Dette skjemaet kan du få utfylt om du henvender deg til styret i klubben. Det er KUN de som kan skrive under og stemple dette. De resterende dokumentene du trenger finner du i veiledningen Garnisonen har laget.

TIL INFORMASJON

INNGANG GIMLEHALLEN
Gimlehallen har fått nye rutiner for inngangene etter at det ble skiftet til automatikk på dørene. Det vil ikke lenger bli mulig å benytte den brune døren hvor det står inngang skytebane dersom du ikke har nøkkelbrikke.
Den brune døren skal heller aldri åpnes så den står ulåst.
De uten nøkkelbrikke må benytte seg av hovedinngangen og gå gjennom den lange gangen.

FELLES SKIVEMATERIELL
Det er nå besluttet å ha felles skivemateriell mellom klubbene KPK og KGPK. Det som tidligere var KPK siden er nå forbeholdt duell- og felt-skiver, samt vende-skiver til stevner som er låst fast. Gamle KGPK siden er forbeholdt presisjons-skiver, samt vende-skiver til treningsbruk.

FACEBOOK
Meld deg inn i gruppa til KPK på Facebook dersom du ønsker å bli oppdatert på stevner og andre nyheter i klubben. Siden er en informasjons side der nyheter og resultater kommer først

FARVANNET
For status om bygging av ny pistolbane på farvannet sjekk ut gruppen Pistolbanene på Farvannet på Facebook

OPPDATERING AV NETTSIDE
Nettsiden går i disse dager gjennom en liten oppgradering, og håper det skal bli lettere å finne frem. Send gjerne inn forslag på mail til webmaster om ting du mener bør være tilgjengelig av ekstra informasjon eller som burde blitt gjort annerledes på nettsiden.