Hjem

ÅPNING AV GIMLEHALLEN

Styret jobber i disse dager med å få åpnet opp gimlehallen for skyting igjen. Dette betyr at vi håper å snart gå tilbake til en "normal" hverdag på skytefronten med tanke på nybegynner trening samt luftpistoltrening. Mer info om åpning kommer så fort dette er på plass.

I mellomtiden er det skyteleder for nybegynnere tilstede på farvannet fra 17:00 til 19:00 (skyttere med egne våpen er også velkommen). Torsdager er det skyteleder tilstede fra 18:00 til 20:00 for de med egne våpen. KGP stiller med skyteleder mandag og onsdag. Se deres sider om tider. KGP's medlemmer er velkommen på våre treninger i likhet med at vi er velkommen på deres treninger (dette gjelder kun de med egne våpen, nybegynnere i KPK på forholde seg til tirsdager, mens nybegynnere i KGP på forholde seg til deres tider).

STENGING AV GIMLEHALLEN

Foto hentet fra https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/viktig-informasjon-vedrorende-koronavirus/

Fra og med 12. Mars 2020 er gimlehallen stengt for å hindre spredning av koronaviruset (COVID-19).

NIF har samtidig sagt at all idrettsaktivitet avlyses med umiddelbar virkning.

Det betyr at all trening og stevner blir avlyst inntil videre beskjed fra Kristiansand kommune og NIF kommer.

Vi håper på forståelse for dette.

Les mer fra NIF

14. April kunne Norges skytterforbund opplyse om at all konkurranse er forbudt til 15. juni. Ellers har de også åpnet litt opp på trening. Les mer på forbundets infoside om koronaviruset. Her står også koronavettreglene.

FERDIGSTILLING AV FARVANNET SKYTEBANE

Oversiktsbilde av pistolbanen. Bilde er hentet fra facebookgruppen Kristiansand Pistolbane

Farvannet pistolbane nærmer seg med stormskritt ferdigstillelse, og vi ønsker i den forbindelse å takke alle som har jobbet iherdig på dugnader for å få dette fantastiske flotte anlegget ferdig. Det er fortsatt litt småting som gjenstår før banen kan åpnes for skyting. Vi håper alle tar i et siste tak så banen forhåpentligvis kan åpne før nyåret.

Les mer

 

LYST TIL Å PRØVE PISTOLSKYTING?

Pistolskyting er en veldig gøy og sosial sport. Vi i Kristiansand pistolklubb arrangerer 4 sikkerhetskurs i året som er obligatorisk for alle nye skyttere. Kurset går over to dager, hvor den første dagen er teori med hovedtyngde på...

LES MER

ENDRING AV KRAV FOR NYBEGYNNERE

Godt nytt til nybegynnere!
Vi gjør en mindre endring i kravet til aktivitet for å kunne søke om eget våpen.
Endringen består i at stevner vil telle med på linje med ordinære tirsdags-treninger.
Heretter er kravet 20 aktiviteter, hvorav minst 2 må være stevner. Så man kan eksempelvis ha 16 treninger og 4 stevner, og derved raskere oppnå kravet.
Men kravet om 6 måneders aktivt medlemskap gjelder fortsatt.

PROFILKLÆR

Klubben har trykt opp en del profilklær som kan kjøpes i gimlehallen. Vi har også merker som kan syes på vest, jakker og lignende.

LES MER

UTFYLLING AV VÅPENSØKNAD

Garnisonen har vært så snille at de har laget en veiledning for utfylling av våpensøknad. Disse henger på veggen i klubblokalet sammen med tomme søknader rett bak påmeldingdisken. Vær vennlig å legg tilbake veiledningen når du er ferdig så flere kan få nytte av disse.

Husk at du må ha en del dokumentasjon klar før du søker om våpen, blant annet et godkjenningskjema stemplet fra klubben. Dette skjemaet kan du få utfylt om du henvender deg til styret i klubben. Det er KUN de som kan skrive under og stemple dette. De resterende dokumentene du trenger finner du i veiledningen Garnisonen har laget.

OPPSLAG

FELLES SKIVEMATERIELL
Det er nå besluttet å ha felles skivemateriell mellom klubbene KPK og KGPK. Det som tidligere var KPK siden er nå forbeholdt duell- og felt-skiver, samt vende-skiver til stevner som er låst fast. Gamle KGPK siden er forbeholdt presisjons-skiver, samt vende-skiver til treningsbruk.

FARVANNET
For status om bygging av ny pistolbane på farvannet sjekk ut gruppen Kristiansand Pistolbane på Facebook

FACEBOOK
Lik siden til KPK på Facebook dersom du ønsker å bli oppdatert på stevner og andre nyheter i klubben. Siden er en informasjons side der nyheter og resultater kommer først