maxresdefault

NM

Påmelding til NM bane, spesialfelt og felt må skje til klubbens styre innen 1.juni. Send mail til post@kristiansandpistolklubb.no og oppgi navn, skytter-ID, alder og ønskete grener du vil delta i. Har du spørsmål kan du sende dem også til oss.

Onsdag 31.mai

holder vi klubbutviklingskveld sammen med representant fra Norges Skytterforbund. Samlingen holdes i Rådhuskvartalet fra klokka 1800. Hensikten med møtet er å se på hva vi skal satse på i klubben framover, og få dere som medlemmer til å komme med gode innspill. Alle er hjertelig velkomne!

FACEBOOK

Meld deg inn i gruppa til KPK på Facebook dersom du ønsker å bli oppdatert på stevner og andre nyheter i klubben. Siden er en informasjonsside der nyheter og resultater kommer først.

For status om bygging av ny pistolbane på farvannet sjekk ut gruppen Pistolbanene på Farvannet på Facebook.

MEDLEMSKONTINGENT

Har du betalt medlemskontingenten som du har fått på mail? Dette er en vennlig påminnelse om at den har forfalt, og at medlemskapet ditt løper fram til du melder deg ut enten via MinIdrett.no eller mail til til oss

Medlemskort og startkort for 2017 får du KUN ved å logge deg inn på MinIdrett.no. Når medlemskontingenten er betalt, vil disse dokumentene dukke opp der.

Treningstider

Tirsdag 17:00 - 19:00
Nybegynnertrening skyteleder tilstede
Tirsdag 19:00 - 22:00
Medlemmer med eget våpen
19:00-20:00 kun fin.
Etter kl. 20:00 fritt IKKE MAGNUM

Treningstider

Første torsdag i måneden 17:00 -18:00
Junior og jenter med og uten egne våpen.
Skyttere med egne våpen fra kl 18:00 - 20:00
Øvrige torsdager 17:00 - 20:00
Egne våpen ikke organisert skyteleder
Fredag 16:00 - 19:00
Luftpistoltrening
Fredag 19:00 - 21:00
Medlemmer med eget krutt våpen
Ikke organisert skyteledelse

Treningstider

Gimlehallen har fått nye rutiner for inngangene etter at det ble skiftet til automatikk på dørene. Det vil ikke lenger bli mulig å benytte inngangen gjennom den brune døra hvor det står Inngang Skytebane dersom du ikke har nøkkelbrikke (noe bare skyteledere + et par andre skyttere har).
Så når du kommer for å trene, må du gå inn hovedinngangen, ta første korridor til venstre, og så ned trappa fra den brune døra. 
Døra inn til oppholdsrommet vil stå åpen når det er skyteledere i hallen.
På ukedagene mandag - torsdag skal hallen være stengt senest kl. 22. Fredag kl. 20. Skyting avsluttes når siste mann med tilgang til hallen avslutter sin skyting.