Hjem

Vi har fusjonert

Kristiansand Pistolklubb (KPK) har fusjonert med Kristiansand Garnisons Pistolklubb (KGP) og heter nå Kristiansand Pistolskyttere (KPS). Se egen pressemelding. Denne nettsiden er derfor statisk og ingen nye innlegg vil komme før den i løpet av 2022 blir avsluttet. Hvis noen ønsker å ta vare på gamle dokumenter må disse derfor lastes ned nå.

Se HER for mer info om den nye klubben

Pressemelding

Ekstraordinært årsmøte og stiftelsesmøte
1. desember 2021

Da har styrene og sammenslåingsutvalget endelig gleden av å invitere til ekstra ordinære årsmøter og stiftelsesmøte. Det ekstraordinære årsmøte er kun for KPK's medlemmer og starter 18:00. Stiftelsesmøte starter 19:00. Se HER for mer info og saksdokumenter

SAMMENSLÅING

Både KGPK og KPK har på sine respektive årsmøter i 2021 vedtatt at det skal jobbes for en sammenslåing av de 2 klubbene. Styrene har nå valgt ut 2 representanter som skal gjennomføre disse samtalene (forhandlingene).

For KPK:
Jørgen Loftesnes Sandhåland og Preben Bakken

For KGPK:
Thomas Aanundsen og Tor Christian Søndergaard

Mer info vil komme så snart disse personene har noe meddele.

ÅRSMØTE 2021

Styret takker for et vel gjennomført digitalt årsmøte

Dokumenter til og fra årsmøte 2021 finner dere ved å trykke her!

TRENINGSTIDER UNDER KORONA

Endelig kan vi komme oss litt i gang igjen med trening på farvannet. Ser under for mer info om treningstider

Les mer...

ENDRET BANEINSTRUKS GIMLEHALLEN

Det er med stor glede at vi nå har fått endret baneinstruksen for Gimlehallen. Dette betyr at det fra nå av er lov å skyte i Gimlehallen fra kl. 09:00-22:00 alle dager

ÅPNING AV GIMLEHALLEN OG FARVANNET

Både Farvannet (Kristiansand pistolbane) og Gimlehallen er nå åpen for alle medlemmer.

Les mer...

LYST TIL Å PRØVE PISTOLSKYTING?

Pistolskyting er en veldig gøy og sosial sport. Vi i Kristiansand pistolklubb arrangerer 4 sikkerhetskurs i året som er obligatorisk for alle nye skyttere. Kurset går over to dager, hvor den første dagen er teori med hovedtyngde på...

Les mer...

ENDRING AV KRAV FOR NYBEGYNNERE

Godt nytt til nybegynnere!
Vi gjør en mindre endring i kravet til aktivitet for å kunne søke om eget våpen.
Endringen består i at stevner vil telle med på linje med ordinære tirsdags-treninger.
Heretter er kravet 20 aktiviteter, hvorav minst 2 må være stevner. Så man kan eksempelvis ha 16 treninger og 4 stevner, og derved raskere oppnå kravet.
Men kravet om 6 måneders aktivt medlemskap gjelder fortsatt.

PROFILKLÆR

Klubben har trykt opp en del profilklær som kan kjøpes i gimlehallen. Vi har også merker som kan syes på vest, jakker og lignende.

Ler mer...

UTFYLLING AV VÅPENSØKNAD

Garnisonen har vært så snille at de har laget en veiledning for utfylling av våpensøknad. Disse henger på veggen i klubblokalet sammen med tomme søknader rett bak påmeldingdisken. Vær vennlig å legg tilbake veiledningen når du er ferdig så flere kan få nytte av disse.

Husk at du må ha en del dokumentasjon klar før du søker om våpen, blant annet et godkjenningskjema stemplet fra klubben. Dette skjemaet kan du få utfylt om du henvender deg til styret i klubben. Det er KUN de som kan skrive under og stemple dette. De resterende dokumentene du trenger finner du i veiledningen Garnisonen har laget.

OPPSLAG

FELLES SKIVEMATERIELL
KGP hadde et ønske om å gå tilbake til opprinnelig ordning med tanke på skivemateriell. Dette betyr at det ikke lengre er felles skivemateriell i hallen. Medlemmer av KPK skal bruke blinker merket KPK, mens medlemmer av KGP skal bruke blinket merket KGP

FARVANNET
For oppdateringer om Kristiansand Pistolbane sjekk Kristiansand Pistolbane på Facebook

FACEBOOK
Lik siden til KPK på Facebook dersom du ønsker å bli oppdatert på stevner og andre nyheter i klubben. Siden er en informasjons side der nyheter og resultater kommer først