Hjem

OPPSTART AV UTENDØRSBANE

Endelig har Holbæk Anlegg AS startet på arbeidet ved pistolbanene på farvannet skyteanlegg. Allerede har de rensket fjell for adkomstveien, og vi kan endelig juble for en skikkelig oppstart. Nå er det bare å glede seg til vi også kan lage lyd på banen.

Les mer og hold deg oppdatert på byggeprosessen HER

UTFYLLING AV VÅPENSØKNAD

Garnisonen har vært så snille at de har laget en veiledning for utfylling av våpensøknad. Disse henger på veggen i klubblokalet sammen med tomme søknader rett bak påmeldingdisken. Vær vennlig å legg tilbake veiledningen når du er ferdig så flere kan få nytte av disse.

Husk at du må ha en del dokumentasjon klar før du søker om våpen, blant annet et godkjenningskjema stemplet fra klubben. Dette skjemaet kan du få utfylt om du henvender deg til styret i klubben. Det er KUN de som kan skrive under og stemple dette. De resterende dokumentene du trenger finner du i veiledningen Garnisonen har laget.

LYST TIL Å PRØVE PISTOLSKYTING?

Vi får mye henvendelser på hvordan man melder seg på sikkerhetskurs for å begynne å skyte, så vi håper vi har gjort det litt enklere nå. Trykk på knappen i bildet øverst, så kommer du rett til en info siden med påmeldingsskjema. Skulle det ellers være noen spørsmål trykk HER

Neste kurs går 30/8 (teori) og 1/9 (praksis).

DUGNAD 2018

Lørdag 28/4-18 ble dugnaden gjennomført i samarbeid med KGPK.
Mye ble gjort, og det var en dyktig gjeng som sto på. Hele fellesrommet ble ryddet fint og satt virkelig i stand, en vegg ble malt hvit så det lysnet veldig opp. Inne på banen ble vegger og standplass-bord frisket opp med maling. Kulefanger tømt og reist ny vegg samt byttet ut gummi mattene. Alle skiver ble lagd nye som nå er felles med KGPK. Gamle KPK siden er nå duell og felt skriver, mens gamle KGPK siden er vende-skiver og presisjon. Vende-skivene som står på gamle KPK siden er KUN til stevner og er låst fast.

Tusen takk til alle som deltok både fra KPK og KGPK

TIL INFORMASJON

INNGANG GIMLEHALLEN
Gimlehallen har fått nye rutiner for inngangene etter at det ble skiftet til automatikk på dørene. Det vil ikke lenger bli mulig å benytte den brune døren hvor det står inngang skytebane dersom du ikke har nøkkelbrikke.
Den brune døren skal heller aldri åpnes så den står ulåst.
De uten nøkkelbrikke må benytte seg av hovedinngangen og gå gjennom den lange gangen.

MEDLEMSKONTINGENT
Har du fått betalt medlemskontingenten som du har fått på mail? Dette er en vennlig påminnelse om at den har forfalt, og at medlemskapet ditt løper fram til du melder deg ut enten via MinIdrett.no eller via vårt kontaktskjema.

Medlemskort og startkort for 2018 får du KUN ved å logge deg inn på MinIdrett.no, når medlemskontingenten er betalt.

FACEBOOK
Meld deg inn i gruppa til KPK på Facebook dersom du ønsker å bli oppdatert på stevner og andre nyheter i klubben. Siden er en informasjons side der nyheter og resultater kommer først

FARVANNET
For status om bygging av ny pistolbane på farvannet sjekk ut gruppen Pistolbanene på Farvannet på Facebook

OPPDATERING AV NETTSIDE
Nettsiden går i disse dager gjennom en liten oppgradering, og håper det skal bli lettere å finne frem. Send gjerne inn forslag på mail til webmaster om ting du mener bør være tilgjengelig av ekstra informasjon eller som burde blitt gjort annerledes på nettsiden.

FELLES SKIVEMATERIELL
Det er nå besluttet å ha felles skivemateriell mellom klubbene KPK og KGPK. Det som tidligere var KPK siden er nå forbeholdt duell- og felt-skiver, samt vende-skiver til stevner som er låst fast. Gamle KGPK siden er forbeholdt presisjons-skiver, samt vende-skiver til treningsbruk.