kpkannualmeeting18

INNGANG GIMLEHALLEN

Gimlehallen har fått nye rutiner for inngangene etter at det ble skiftet til automatikk på dørene. Det vil ikke lenger bli mulig å benytte inngangen gjennom den brune døra hvor det står Inngang Skytebane dersom du ikke har nøkkelbrikke (noe bare skyteledere + et par andre skyttere har).
Så når du kommer for å trene, må du gå inn hovedinngangen, ta første korridor til venstre, og så ned trappa fra den brune døra. 
Døra inn til oppholdsrommet vil stå åpen når det er skyteledere i hallen.
På ukedagene mandag - torsdag skal hallen være stengt senest kl. 22. Fredag kl. 20. Skyting avsluttes når siste mann med tilgang til hallen avslutter sin skyting.

FACEBOOK

Meld deg inn i gruppa til KPK på Facebook dersom du ønsker å bli oppdatert på stevner og andre nyheter i klubben. Siden er en informasjonsside der nyheter og resultater kommer først.

For status om bygging av ny pistolbane på farvannet sjekk ut gruppen Pistolbanene på Farvannet på Facebook.

MEDLEMSKONTINGENT

Har du betalt medlemskontingenten som du har fått på mail? Dette er en vennlig påminnelse om at den har forfalt, og at medlemskapet ditt løper fram til du melder deg ut enten via MinIdrett.no eller mail til til oss

Medlemskort og startkort for 2018 får du KUN ved å logge deg inn på MinIdrett.no. Når medlemskontingenten er betalt, vil disse dokumentene dukke opp der.

Treningstider TIRSDAG

Tirsdag 17:00 - 19:00
Nybegynnertrening skyteleder tilstede
Tirsdag 19:00 - 22:00
Medlemmer med eget våpen
19:00-20:00 kun fin.
Etter kl. 20:00 fritt IKKE MAGNUM

Treningstider TORSDAG

Første torsdag i måneden 17:00 -18:00
Junior og jenter med og uten egne våpen.
Alle skyttere med egne våpen fra kl 18:00 - 20:00
Øvrige torsdager 17:00 - 20:00
Egne våpen ikke organisert skyteleder

Treningstider FREDAG

Fredag 16:00 - 19:00
Luftpistoltrening
Fredag 19:00 - 21:00
Medlemmer med eget krutt våpen
Ikke organisert skyteledelse